Oferta

Dla rolnictwa


Mleczarstwo


Wraz z nastaniem nowego millenium, nasza działalność skupiła się na szeroko pojętym sektorze rolnictwa. Nawiązanie współpracy z Krajowym Związkiem Spółdzielni Mleczarskich Zw. Rew. zaowocowało dwutomową publikacją (2001-2002) poświęconą spółdzielniom mleczarskim i innym podmiotom tej branży. Od tego czasu wydaliśmy jeszcze 7 katalogów „Mleczarstwo w Polsce”, w przygotowaniu jest kolejny, powstający z okazji dwóch jubileuszy: 140-lecia spółdzielczości mleczarskiej oraz 30-lecia działalności KZSM Zw.Rew.


Rolnictwo


W trakcie prac nad mleczarstwem, nawiązaliśmy współpracę z wieloma związkami, organizacjami, instytucjami sektora rolniczego. Jedną z nich był Krajowy Związek Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych, z pomocą którego w latach 2003 – 2013 wydaliśmy 4 publikacje prezentujące zarówno polskie rolnictwo spółdzielcze, jak i historię i dorobek poszczególnych rolniczych spółdzielni produkcyjnych w kraju. W podobnej formule ukazały się 2 katalogi poświęcone wielkoobszarowym gospodarstwom rolnym skupionym w Federacji Związków Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych. Ostatnia z naszych dotychczasowych edycji branżowych, przedstawiająca organizacje, instytucje, izby, stowarzyszenia oraz firmy sektora rolniczego ukazała się w 2019 roku.

 

Zobacz nasze publikacje tutaj

Wydawnictwo Czarno-Biała

Informacje adresowe

Czarno Biała Wydawnictwo

85-650 Bydgoszcz, ul. Cicha 47/7
tel./fax 52 345 62 96, tel. 52 345 40 58